Alternativní investiční fond: Jak funguje a jaké jsou výhody?

13.09.2023

Alternativní investiční fond je vhodným nástrojem pro investory, kteří chtějí diverzifikovat své portfolio a snížit tak riziko své investiční strategie.

Alternativní investiční fondy

Alternativní investiční fondy jsou druhy investičních fondů, které se zaměřují na alternativní investice. Alternativní investice jsou investice, které se liší od tradičních investic, jako jsou akcie, dluhopisy nebo nemovitosti. Mezi alternativní investice patří například investice do soukromého kapitálu, kryptoměn, nemovitostí, umění, investičních fondů nebo hedgeových fondů.

Alternativní investiční fondy dle § 15 ZISIF

Alternativní investiční fondy dle § 15 ZISIF jsou druhy alternativních investičních fondů, které jsou upraveny v § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Tento druh fondu je vhodný pro investory, kteří chtějí investovat do alternativních investic, ale zároveň chtějí mít nižší míru regulace.

Jak fungují alternativní investiční fondy dle § 15 ZISIF?

Alternativní investiční fondy dle § 15 ZISIF fungují na principu společného (kolektivního) investování. Investor svěří svůj majetek správci fondu, který pak tento majetek investuje do alternativních investic. Správce fondu je povinen spravovat majetek fondu v souladu s investiční strategií, která je stanovena v "prospektu" fondu.

Alternativní investiční fondy dle § 15 ZISIF mají několik výhod oproti klasickým investičním fondům:

  • Omezená regulace: Alternativní investiční fondy dle § 15 ZISIF nejsou tak regulovány jako klasické investiční fondy. To znamená, že mohou nabízet více alternativních investic a mají větší flexibilitu při nakládání s majetkem fondu.
  • Nižší poplatky: Alternativní investiční fondy dle § 15 ZISIF mohou nabízet nižší poplatky než klasické investiční fondy. To je dáno tím, že jsou méně regulované a nemají tak vysoké náklady na správu.
  • Přizpůsobení potřebám investora: Alternativní investiční fondy dle § 15 ZISIF mohou být přizpůsobeny potřebám konkrétních investorů. To je dáno tím, že nejsou tak omezeny investičními limity jako klasické investiční fondy.

Alternativní investiční fondy dle § 15 ZISIF mají také některé nevýhody:

  • Vyšší riziko: Alternativní investice bývají obecně rizikovější než tradiční investice. To je dáno tím, že jsou méně regulované a méně likvidní a mohou být ovlivněny méně známými (a nepředvídatelnými) faktory.
  • Nižší likvidita: Alternativní investice bývají obecně méně likvidní než tradiční investice. To znamená, že je může být obtížnější prodat a může být nutné počkat, až se trhy zotaví.
  • Vyšší poplatky: Alternativní investiční fondy dle § 15 ZISIF mohou nabízet vyšší poplatky než klasické investiční fondy. To je dáno tím, že jsou méně regulované. Alternativní investiční fondy dle § 15 ZISIF jsou vhodným nástrojem pro investory, kteří chtějí investovat do alternativních investic, ale zároveň chtějí mít vyšší míru flexibility. Alternativní investiční fondy dle § 15 ZISIF mají několik výhod oproti klasickým investičním fondům, ale také některé nevýhody. Je důležité pečlivě zvážit rizika a výhody alternativního investičního fondu dle § 15 ZISIF před jeho založením nebo investicí do něj.