Čistírna odpadních vod: Samonosná nádrž pro spolehlivé čištění odpadních vod

12.04.2022

Čističku odpadních vod využijete všude tam, kde není možné připojení na centrální čističku odpadních vod. Ať už se jedná o rodinné domy, restaurace, či rekreační objekty. Slouží jako spolehlivá náhrada septiků a žump.

Čistička odpadních vod

Čistička odpadních vod je využívány zejména k čištění splaškových vod budov. Svou účinností a nákladovostí umožňují čistit odpadní vodu a zcela tak nahradí zastaralé septiky a žumpy. Vyčistí odpadní vodu, která vzniká běžným provozem domácnosti. Například vodu z WC, koupelny, kuchyně či domácích spotřebičů. Vyčištěná voda dosahuje takové kvality, že je možné ji poté vypouštět do vodoteče, dešťové kanalizace, vsakovat do podloží, či akumulovat ji do jímky a využít na zálivku.

Čistírna odpadních vod

Certifikována čistírna odpadních vod představuje tu nejlepší volbu. Jedná se totiž o schválená typová zařízení, která prokázala účinnost čištění při zátěžových testech na zkušebně. Není proto nutné provádět dodatečné rozbory vzorků během provozu, jako tomu je u necertifikovaných čističek. K instalaci můžete zvolit stavební povolení či ohlášku. Dále je povinností vyřídit si povolení na vypouštění přečištěné vody do vodoteče, vsaku či dešťové kanalizace.

ČOV

Domácí ČOV jsou vyráběny v různých typových řadách, přičemž se liší zejména svými rozměry. Konstruovány jsou jako válcové, samonosné nádrže z polypropylenu. Instalována je také kompletní technologická vestavba. Součástí dodávky ČOV je kvalitní membránové dmychadlo, bezpečnostní uzamykatelné víko a základní nástavec slouží k dorovnání výšky čistírny vůči okolnímu terénu. Čistírny jsou osazovány do připraveného výkopu na vodorovnou základovou betonovou desku o tloušťce 15-20 centimetrů.