Hydrogeologický průzkum: Pro vše, co souvisí s podzemní vodou

28.03.2022

Hydrogeologický průzkum je nezbytností pro realizaci různých staveb - vodních děl. Ať už tedy plánujete studnu, vsakovací jímku, či potřebujete příslušné dokumenty, obraťte se na zkušeného hydrogeologa.

Zřízení studny

Hydrogeologický průzkum je nezbytností pro realizaci studny. Nejprve je proveden průzkumný vrt, díky kterému lze prověřit vlastnosti vody a podloží. Hydrogeolog a projektant vodohospodářských staveb pro vás zajistí komplexní projekt. Častou volbou je vrtaná studna, jejíž realizace je rychlá a využívá kvalitního hlubšího zdroje podzemní vody. V některých případech je vhodná kopaná studna, k vyhodnocení správné volby je však nezbytný hydrogeologický posudek. Dále je nabízena také legalizace studny.

Posudek pro ČOV

Hydrogeologický posudek pro ČOV je nezbytný u zasakování odpadních vod. I v tomto případě proto využijete hydrogeologický průzkum. Říčany jsou sídlem profesionála ve svém oboru, který pro vás zajistí všechny potřebné služby. Pro zasakování odpadních vod je nutné posoudit, zda tím nebudou ohroženy okolní vodní zdroje či jiný vodní ekosystém. Na základě posudku je přitom také možné vybrat správný způsob čištění odpadních vod.

Zasakování dešťových vod

Krom odpadních vod lze zasakovat také dešťové vody. Nabízí se dvě konstrukční řešení zásaku. Prvním z nich je bodový zásak, který lze realizovat na dobře propustném podloží - jedná se o takzvanou vsakovací studnu či vsakovací jímku. Druhou možností je pak plošný zásak, který je častějším řešením. Jedná se o zemní rýhu či kopanou jámu, která svým dnem umožní zasáknutí potřebného množství vody. Povrch vsakovacího prvku lze následně zatravnit.

Hydrogeologický posudek je základem pro mnoho různých projektů. Nalezení ideálního řešení pro stavbu vodních děl je na posudku založeno.