Investiční robot: Jak vám může pomoci dosáhnout vašich investičních cílů?

22.11.2023

Investiční robot je program, který automaticky obchoduje díky předem nastaveným pravidlům. Je to užitečný nástroj pro investory, kteří chtějí snížit časovou náročnost a riziko spojené s obchodováním na finančních trzích.

Jak používat obchodního robota

Obchodní roboti jsou software, který automaticky provádí obchodní transakce na základě předem nastavených pravidel. Mohou být užitečným nástrojem pro investory, kteří chtějí snížit časovou náročnost a riziko spojené s obchodováním na finančních trzích.

Jak obchodní robot funguje?

Obchodní robot používá různé algoritmy k analýze tržních dat a identifikaci potenciálních obchodních příležitostí. Jakmile je obchodní příležitost identifikována, robot automaticky provede příslušnou transakci.

Jak si vybrat obchodního robota?

Při výběru obchodního robota je důležité zvážit následující faktory:

 • Vaše investiční cíle: Jaké jsou vaše investiční cíle? Chcete dosáhnout dlouhodobého růstu nebo krátkodobých zisků?
 • Vaše investiční zkušenosti: Jaké jsou vaše investiční zkušenosti? Pokud jste začínající investor, může být vhodnější zvolit robota, který je snadno použitelný a nabízí řadu funkcí pro pomoc při začátku.
 • Vaše tolerance k riziku: Jaká je vaše tolerance k riziku? Pokud jste konzervativní investor, měli byste zvolit robota, který je méně rizikový.

Jak používat obchodního robota

Po výběru obchodního robota budete muset postupovat podle následujících kroků, abyste jej mohli začít používat:

 • Zaregistrujte se u poskytovatele obchodního robota.
 • Naplňte si obchodní účet.
 • Nastavte obchodní parametry robota.
 • Spusťte robota.
 • Zaregistrujte se u poskytovatele obchodního robota

Nastavte obchodní parametry robota

Obchodní roboty mají řadu obchodních parametrů, které můžete nastavit. Tyto parametry určují, jak bude robot obchodovat. Mezi běžné obchodní parametry patří:

 • Typ obchodu: Obchodní robot může provádět různé typy obchodů, jako jsou nákupy, prodeje, shortování a dlouhé obchody.
 • Trhy: Obchodní robot může obchodovat na různých trzích, jako jsou forex, akcie, komodity a kryptoměny.
 • Tržní časový rámec: Obchodní robot může obchodovat na různých časových rámcích, jako jsou dny, hodiny, minuty a sekundy.
 • Obchodní strategie: Obchodní robot může používat různé obchodní strategie, jako jsou technické analýzy, fundamentální analýzy a kombinace obou.

Jakmile nastavíte obchodní parametry robota, můžete jej spustit. Robot bude nyní automaticky provádět obchodní transakce na základě nastavených parametrů.

Je důležité sledovat výkon obchodního robota. Můžete tak učinit prostřednictvím webové platformy poskytovatele obchodního robota nebo prostřednictvím externího obchodního softwaru. Sledováním výkonu robota můžete identifikovat případné problémy a provést nezbytná nastavení.

Chcete-li se dozvědět více o investičních robotech, navštivte naše webové stránky robotrader.cz.