Live stream: Živý přenos vhodný pro různé eventy

07.04.2022

Online živý přenos různých eventů představuje skvělé možnosti. Můžete takto přenášet různé záznamy přes interní či internetovou síť. Profesionálové pro vás přitom mohou zajistit produkční přípravu před akcí, přenášený AV záznam a postprodukci získaného materiálu.

Live stream

Live stream je audiovizuálním záznamem, který je přenášen internetovou nebo vnitřní sítí daného prostředí. Díky připojení přes internet se k vám mohou připojit posluchači z celého světa. Jediné, co budou potřebovat, je stabilní připojení. Live stream se značně rozšířil v posledních letech, usnadňuje různé prezentace, školení i firemní komunikaci se zaměstnanci či klienty.

Vše pro live streaming

Společnost je schopna pro vás zajistit AV a IT technické zajištění a podporu bezpečné virtuální konference. Eventy lze přitom pořádat i hybridně - živý přenos v kombinaci s účastí v místě organizování akce. Live streaming může probíhat skrz různé platformy, přičemž stačí jen instalace softwaru. Problémem není zařízení mikrofonů pro všechny přítomné účastníky. Dále pak chat, přímý vstup s diskuzí, připojení jazykové mutace pomocí simultánního tlumočení - ať už fyzicky na vybrané akci, či online.

Doplňující služby

U všech forem hybridní konference můžete využít také dalších služeb. Jedná se o AV záznam za pomoci kamer, ozvučení, mikrofony, audio-video režii, zařízení pro stream a řada dalšího audiovizuálního vybavení potřebného pro online konference. Samozřejmostí je poskytnutí tlumočnické techniky a tlumočníků v případě zájmu. Pro různé firemní účely je vhodné využít také postprodukce a zpracování záznamu pro další využití.

Komplexní služby v oblasti streamingu vám značně ulehčí práci. Všechny technické náležitosti budou zařízeny, vy se tak můžete věnovat pouze náplni vybraného eventu.