Plynové relé aneb proč je tak moc důležité?

20.06.2020

Při cestě vlakem z Moravy do Čech uvidíte na řadě pozemků místo zemědělských plodin fotovoltaické elektrárny. Jejich majitelé využili boomů, který byl s nimi spojený zvláště v prvním desetiletí nového století. Vedle nich si FVE pořídily i soukromé osoby na střechy svých rodinných domů. Víte, že je nutná pravidelná revize olejových transformátorů?

Olejové transformátory ve FVE

Transformátor funguje jako netočivý elektrický stroj, který přenáší elektrickou energii od místa její výroby ke koncovému spotřebiteli. Je tedy nedílnou součástí také fotovoltaické elektrárny, kde se využívají zvláště olejové transformátory s nízkou ztrátovostí i hlučností. Uplatnění mimo jiné mohou nacházet všude tam, kde se vyžaduje nízká hlučnost. Olej zde funguje jako izolant a chlazení, z čehož vyplývá, že je také velmi důležité pravidelně kontrolovat jeho kvalitu.

Ta se totiž může postupem času zhoršovat, a to z několika důvodů:

  • kvůli vzdušné vlhkosti.
  • stárnutím oleje.
  • závadami teplotního nebo elektrického charakteru.

Největším zdrojem vlhkosti v oleji transformátoru je obvykle okolní atmosféra. Když olej stárne, vznikají kaly, které zhoršují jeho kvalitu. Teplotní nebo elektrické závady lze odhalit snadno - slouží k tomu plynové relé.

Pravidelná kontrola olejových transformátorů je podstatná

I laik pochopí, jak důležité pro bezchybný provoz olejového transformátoru jsou pravidelné odborné revize. Technik v tomto případě kontroluje stav olej i plynů. Tímto lze zamezit velkým ztrátám, ke kterým by mohlo dojít, pokud by byl olej nebyl v dobré kondici. Zvláště nebezpečné jsou kaly, ty dokážou natropit neplechu i v novém oleji, který není složité vyměnit. Je však nutné si vybrat vhodný okamžik. Pokud se optimální moment promešká, dosud rozpustné kaly se mění na v kaly nerozpustné a začnou z oleje vypadávat.

O olejové transformátory je velmi důležité se pravidelně starat, aby se snížilo riziko požárů a jiných havárií.