Termická analýza se nedá provést v neodborných podmínkách

25.11.2020

Vymysleli jste právě nový technologický postup v automobilovém průmyslu s využitím inovativních materiálů? Pak budete určitě potřebovat využít termické analýzy. Právě v oblasti automobilového průmyslu je kladen velký důraz na teplotní odolnost používaných materiálů. A k tomu slouží termická analýza, to jest skupina technik, ve kterých se fyzikální vlastnosti látek měří jako funkce teploty, zatímco jsou tyto látky vystavené kontrolovanému teplotnímu namáhání. Zdroj: ictac.org

Jsou výsledky měření přesné?

Termická analýza
Termická analýza

Měření vzorků pomocí termické analýzy je prováděno v přísných laboratorních podmínkách, aby nebyly vlastnosti vzorků ovlivněny vlivy vnějšího prostředí. Proškolení laboranti měření realizují na špičkových přístrojích, které jsou vždy perfektně připraveny a jsou také kalibrovány. Díky tomu máte stoprocentní jistotu, že termická analýza bude v jakémkoliv okamžiku provedena špičkovým výkonem s maximální možnou přesností. Výstupní data obdržíte do 24 hodin po odevzdání vzorku a na jejich správnost se můžete spolehnout.

Kolik vzorků se analyzuje najednou?

Průběh samotného měření se samozřejmě odvíjí od počtu vzorků a od vámi nastavených podmínek. Například termická analýza metodou DSC - diferenční skenovací kalorimetrie, zvládne analyzovat vzorky umístěné do malých vzorkovacích kelímků. Přístroj DSC Mettler-Toledo umožňuje pružně změnit podmínky a průběh měření, takže získáte dokonalou představu o fyzikálních vlastnostech vašeho vzorku. Naměřené výsledky budou samozřejmě odborně konzultovány.

Existuje omezení na hmotnost vzorků?

Metoda DSC obvykle používá 10 až 20mg . Termická analýza metodou TGA - termogravimetrie pak obvykle 20mg s odečitatelností 0,1ug. Jejich hmotnost nemůže být vyšší než 5 gramů, a ani jejich objem nemůže přesáhnout 900ul. Také po provedení této metody bude následovat odborná konzultace naměřených hodnot. Přístroj TGA Mettler-Toledo testuje vzorky v teplotním rozsahu od 20 do 1100 °C.

Do měření fyzikálních vlastností nových materiálů se určitě nepouštějte sami. Obraťte se raději na certifikovanou laboratoř, kde mají na měření odpovídající přístroje a také vhodné podmínky.