Zaměřování jednotek: Profesionální pomoc se zaměřením prostorů

21.02.2022

Zaměření jednotek je nezbytností pro vypracování prohlášení nemovité věci. Nabízí se také řada dalších smluv a procesů, kterými je třeba projít při řešení náležitostí ohledně nemovitostí. Abyste na vše nebyli sami, využijte služeb profesionálů, kteří vám se vším pomohou.

Zaměřování jednotek

Profesionální společnost vám pomůže se zaměřením jednotek, bez kterého se neobejdete pro vypracován prohlášení nemovité věci. Obsahem zaměřování jednotek je fyzické zaměření jednotek v domě. Dále pak vypracování schémat podlaží, popis jednotlivých jednotek, určení a popis společných částí. Měření probíhá včetně příček a stěn od vnějších stěn jednotky, nezáleží tedy na tom, jak interiér vypadá. Skutečná výměra jednotky umožňuje určení spoluvlastnického podílu.

Založení společenství vlastníků jednotek

Jestliže jste vlastníkem jedné či více jednotek, může vás zajímat také založení společenství vlastníků jednotek. SVJ vzniká zápisem do veřejného rejstříku vedeného příslušným krajským nebo městským soudem. Nutné je předchozí schválení stanov SVJ v domě, kde je alespoň pět jednotek. Alespoň čtyři z nich přitom musí mít různé vlastníky. Případně lze SVJ založit i pokud jste jediným vlastníkem všech jednotek, v takovém případě není nutný notářský zápis pro přijetí stanov.

Smlouva o převodu

Klíčovým dokumentem je smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce. Je nutné zpracovat návrhy smluv o převodu. Jakmile dojde k zapsání prohlášení, je umožněno smlouvy podepsat zástupci družstva a jednotlivými členy. Tyto smlouvy je třeba opět podat na katastr a vyčkat na jejich zapsání. Smlouva o převodu musí obsahovat obecné náležitosti. S celým procesem vám pomohou v případě zájmu odborníci.

Služby společnosti nabízí velké výhody, nebudete muset všechny formality řešit na vlastní pěst. S jistotu tak vše úspěšně zvládnete.